Wat is thuis?

Door Anneke Savert

In mijn werk als beeldend kunstenaar en fotograaf ben ik de afgelopen 15 jaar bezig geweest met het thema 'Home', thuis. De plek waar een mens vertrouwd mee is en zich veilig en geborgen voelt. Het verliezen van een thuis is soms als het verliezen van de eigen identiteit. Deze thematiek heb ik op verschillende manieren vormgegeven: door het maken van tentoonstellingen in het Museum Maluku, voor het Noorderlicht Fotofestival en museum Bronbeek, en door het maken van fotoreportages. De laatste, naar aanleiding van een reeks interviews in Lembah Agro op Ambon, bestond uit een serie portretten van vluchtelingen van de kerusuhan. Mensen vertelden heel open over hun belevenissen. Hun kracht en doorzettingsvermogen waren indrukwekkend. Citaten uit de gesprekken zijn samen met de portretten in een fotoboek gepubliceerd.

De eerste serie interviews leidde ertoe dat ik me meer wilde verdiepen in de persoonlijke geschiedenis van de eerste en tweede generatie Molukkers in Nederland, die gedwongen waren hun dierbare land te verlaten.
Naar aanleiding van de herdenking van het 60-jarige verblijf van Molukkers in Nederland ben ik voor een fotoserie mensen van de eerste en tweede generatie gaan opzoeken, die bereid waren om te vertellen over hun komst naar Nederland en de invloed daarvan op hun beleving van ‘thuis’. In (vaak lange) gesprekken vertelden zij wat thuis voor hen betekende en wat er veranderde toen zij of hun familieleden hun geliefde geboortegrond moesten verlaten. Ze vertelden hoe ze het leven hebben opgepakt na lange onzekerheid. Deze bijzondere, ontroerende en levendige verhalen tonen een gelijksoortige kracht die ik bij de gesprekken op Ambon heb ervaren. Nu worden de interviews voor het eerst gepubliceerd: in de Nieuwsbrief van Stichting Moluks Historisch Museum kunt u dit jaar elke twee maanden een interview lezen.

Ik dank alle geïnterviewden en hun familie voor de gastvrijheid, voor hun geduld en voor het vertrouwen dat ik heb mogen ontvangen.

Anneke Savert

026 4432372