Nieuwsbrief oktober 2019


Oktober is, zoals u wellicht inmiddels weet, de Maand van de Geschiedenis. Moluks Historisch Museum organiseerde ieder jaar in samenwerking met Museum Bronbeek een speciaal programma. Dat doet we dit jaar weer, en wel op zaterdag 26 oktober. In 'Sekarang Tante Cerita' staat de positie van de Molukse vrouw in de geschiedschrijving centraal, geheel naar het thema van de Maand van de Geschiedenis: 'Zij/Hij'. Ons onderkomen in Museum Sophiahof biedt nog eens extra gelegenheid tot samenwerking tijdens de Maand van de Geschiedenis, want samen met het Indisch Herinneringscentrum organiseren we daar op 20 oktober het programma 'De vele gezichten van vrouwen in verzet', over de Molukse en Indische vrouwen die in het verzet in Nederlands-Indië en in Nederland zaten. Verder organiseren wij ook samen met Building the Baileo de Hari Alifuru, over adat, identiteit, cultuurbehoud en overdracht. En Kumpulan Nusa Bupolo houdt een bijeenkomst over identiteit en de Burunese cultuur in het bijzonder.
In deze nieuwsbrief leest u hoe u zich kunt aanmelden voor deze speciale publieksprogramma's.

Deze herfst- en wintermaanden lenen zich ook voor een nieuw boek. Er wordt nu opvallend veel over de Molukse geschiedenis en cultuur geschreven en gepubliceerd. Zoals bijvoorbeeld het boek over 60 jaar Molukkers in Capelle, ‘Panggajo - Van woonoord naar woonwijk’, dat op 20 september feestelijk werd gepresenteerd aan de burgemeester van Capelle aan den IJssel. Maar ook 'Vertrapte Illusies, verborgen oorlogsherinneringen van Molukkers' is (hoewel we daar wel punten van kritiek op hebben) de moeite waard. En binnenkort verschijnt er een boek van de hand van Dinah Marijanan, die eerder de memoires vastlegde van Njonja Soumokil. Coby Nuruwé werkt nu aan een boek over het moederschap. 'Ibu' verschijnt waarschijnlijk in december, maar ze licht al een tipje van de sluier op tijdens de Sekarang Tante Cerita, in Museum Bronbeek.

Wij wensen u veel leesplezier!
Het redactieteam

Kies een onderwerp in het menu links.

 

Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar Nanneke Wigard.