Twaalf vaarten, twaalf verhalen

Stilstaan bij de levenservaring van de eerste generatie


Dit jaar stonden we in de Nieuwsbrief stil bij het feit dat 65 jaar geleden de eerste Molukkers naar Nederland kwamen. Van 21 maart tot en met 21 juni 1951 kwamen zij met twaalf vaarten op elf schepen in de havens van Rotterdam en Amsterdam aan. Met de maandelijkse serie ‘Twaalf vaarten, twaalf verhalen’, belichtten we iedere maand een passagier of een nazaat van een passagier van een vaart, in volgorde van aankomst van de schepen in 1951. Verderop in de Nieuwsbrief hebben we alle vaarten nog eens op een rij gezet. De laatste vaart was met het hetzelfde schip waarmee ook de eerste Molukkers op 21 maart 1951 in Rotterdam aankwamen: de Kota Inten. Ating Ririassa (69), toen een jongetje van vier, was een van de passagiers op de laatste vaart.

De herinneringen van Ating Ririassa aan de overtocht zijn vaag: “Van het schip Kota Inten is mijn beeld niet meer dan wat we op de bekende foto’s van de serie transportschepen zien. Wel is  mij altijd bijgebleven dat wij ergens aankwamen en dat er kleine bootjes meevoeren. In de bootjes riepen mannen naar ons ‘Allez tassa mooie tassa’. Ik heb nooit begrepen wat dit betekende. Tot mijn oudere broer mij jaren later vertelde over de koopwaar die handelaren in Port Said aan de man probeerden te brengen. Verder weet ik nog dat we verstoppertje speelden tussen de vracht en in de gangen van het schip.”


V.l.n.r. Jan Maitimu, Pede, vader, Etus, moeder, Tjo, Oom Bong, 1954 (privëcollectie Ririassa)

Bij het vertrek met de Kota Inten had het echtpaar Anthon Ririassa en Esther Ririassa-Pattikawa al een zoon in Nederland: “Mijn oudste broer was voor studie al via de Malino-beurs in 1948 in Nederland aangekomen. Mijn ouders hebben bij vertrek in 1951 een pleegzoon (bung Jan Maitimu) meegenomen om de plek van mijn oudste broer op te vullen.”

Na de aankomst in Nederland en de medische controle in Kamp Amersfoort ging het gezin Ririassa naar kamp Maashaven te Roermond: “Samen met ons gingen nog acht andere families, die met de Kota Inten zijn aangekomen, naar Roermond. Ik heb nog contact met vele van deze oud-bewoners. We hebben op 10 september jongstleden nog een reünie gehouden met oud-bewoners van het kamp Maashaven. Bij deze gelegenheid waren vrijwel alle - nog in leven zijnde - oud-bewoners c.q. Kota Inten-meevarenden aanwezig.”

Voor het huis van de familie Ririassa. Staand v.l.n.r: A. (Djé) Hetharia, Ch. (Chris) Ririassa, Ch. (Tien) Manusiwa, A.(Anthon) Ririassa, F. (Dika) Noya, E. (Esther) Ririassa, Ds. J. (Nanny) Uneputty, P. (Etus) Ririassa. Voor v.l.n.r: M. (Ating) Ririassa, J. (Jan) Ririassa, M. (Thijs) Ririassa. Op de achtergrond in de deur, P. (Paul) Hetharia. Maashaven (Roermond), 1955 (MHM/coll. W. Noya)

Ating en Thijs (privécollectie Ririassa)

Zijn ouders zagen het verblijf in Nederland als een tijdelijk oponthoud: “Mijn vader heeft duidelijk gekozen om terug te gaan naar het dorp Oma op Haruku. Dit heeft hij op al zijn transportkisten geschilderd. Maar helaas zijn mijn beide ouders in Nederland overleden en begraven. Overigens is mijn vader als afgevaardigde van het Korps Marechaussee te zien op de filmbeelden tijdens de speech van Generaal Buurman van Vreeden op 26 juli 1950, ter gelegenheid van het opheffen van het KNIL.”

Gezin Ririassa bij de belijdenis van de jongste zoon, Alphen aan den Rijn, 1967 (privécollectie Ririassa)

Ating Ririassa: “De gedachte dat wij als familie met z’n allen naar Nederland zijn gekomen vervult mij met enige blijdschap, omdat ik meerdere families ken die bij vertrek om welke reden dan ook niet volledig waren. De periode van het 65-jarige verblijf in Nederland is, ondanks dat niet alles vlekkeloos is verlopen, een periode waarin ik me heb kunnen ontwikkelen tot wat ik nu ben. Dit jaar is wat mij betreft een jaar van herdenken aan ouders die, buiten hun wil en verlangens om, zulke ingrijpende dingen hebben moeten ondergaan dat hoe je het ook wendt of keert, het verdriet toch de boventoon voert.”

Lees ook: De Collectie Vertelt... over de tweede reis van de Kota Inten
 


Laatst bijgewerkt: 9 dec. 2016