Museum Sophiahof

Sinds november 2018 is de verbouwing van ons prachtige pand aan de Sophialaan 10 in Den Haag in volle gang. Muren zijn uitgebroken, er is een liftput gegraven en de vloeren liggen open om alle leidingen te leggen en het benodigde klimaatbeheersingssysteem in te bouwen. Door stof en brokstukken heen is al goed te zien wat een mooie lichte ruimten er ontstaan op de plek waar u straks door de tentoonstelling loopt.

Na de Kerst wordt gestart met de nieuwe aanbouw waar de ingang en de receptie zijn gesitueerd. Naar verwachting opent Museum Sophiahof zijn deuren medio 2019.
Bezoeken van ons Kenniscentrum blijft mogelijk. Mail naar info@museum-maluku.nl voor een afspraak.