Postume onderscheiding voor Ambonese verzetsleider Nederlands-Indië, J.A. Pattinama


Op 18 juni reikte burgemeester Jan Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe het Mobilisatie
Oorlogskruis uit aan mevrouw A.F.C. Sekewael-Pattinama. Zij nam de postume onderscheiding in ontvangst namens haar vader, sergeant I Koninklijk Nederlandsch-Indisch
Leger (KNIL) en verzetsleider, J.A. Pattinama (1906-1943).
Tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië was de Ambonese sergeant I KNIL, J.A. Pattinama, betrokken bij het verzet tegen de Japanse bezetting in Sumatra (Nederlands-Indië). Op een dag vertrekt hij van huis, maar komt niet meer terug. Zijn familie verneemt niets meer van hem.
De dochter van sergeant Pattinama, die sinds 1951 met haar gezin in Nederland woont, heeft jarenlang niets geweten over de rol van haar vader in het verzet en de toedracht van zijn arrestatie en executie. Tot kort voorheen. Nader onderzoek heeft uitgewezen, dat sergeant J.A. Pattinama de oprichter en leider is geweest van de verzetsgroep De Sluip Patrouille. Deze groep maakte deel uit van de bekende verzetsorganisatie De Rode Zakdoek. Deze organisatie droeg deze naam vanwege het grote aantal Molukse verzetslieden in Sumatra en het traditionele gebruik van een rode zakdoek in de Molukken om zich te beschermen tegen onheil. Eind 1942 is sergeant Pattinama door de Japanse autoriteiten opgepakt en in april 1943 geëxecuteerd.
Na voordracht en bemiddeling van Luitenant-kolonel b.d. Jac.Z. Brijl heeft het ministerie van Defensie alsnog het Mobilisatie Oorlogskruis postuum toegekend aan sergeant J.A. Pattinama.
Op het bijbehorende certificaat wordt melding gemaakt van zijn rol in het verzet.
Tot op heden is de ligging van het graf van sergeant Pattinama echter onbekend. Mogelijk dat later dit jaar een speciale gedenksteen wordt geplaatst op de erebegraafplaats Peutjoet in Atjeh (Noord-Sumatra).


Klik hier voor meer informatie over het verhaal van sergeant Pattinama.