Postume onderscheiding voor Ambonese verzetsstrijder op Sumatra, F.S.G. Hukom

Op 4 november 2013 is het Mobilisatie-Oorlogskruis (MOK) uitgereikt aan de dochters van Frits Hukom die deze postuum toegekende eervolle onderscheiding in ontvangst nemen namens hun vader. Sgt 1ste klasse Inf. van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en moedig verzetsstrijder Frits (Ventje) Sefried Gustaaf Hukom was tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië betrokken bij het verzet  tegen de Japanse bezetting op o.a. Sumatra. Eind 1942 werd hij door verraad door de Kempétai ( Japanse Mil. Politie) in zijn woning te Padang (Sumatra’s Westkust) gevangengenomen. De familie heeft hem daarna nooit meer teruggezien.
 
Sgt. I Frits Hukom, had deel uitgemaakt van de  zg. “Sluippatrouille” behorende tot de verzetsorganisatie “de Rode zakdoek” (Sapu Tangan Merah), die werd geleid door wijlen Sgt. I  J.A. Pattinama. Na onmenselijke folteringen te hebben ondergaan, werd Sgt. I Frits Hukom, te samen met o.m. Sgt. I  Koos Pattinama naar Singapore overgebracht en aldaar in april 1943 geëxecuteerd.

 
              

 

             

Na voordracht en bemiddeling van Luitenant-Kolonel b.d. Jac. Z. Brijl, heeft het ministerie van Defensie alsnog het Mobilisatie-Oorlogskruis postuum toegekend aan de moedige Sgt. I Frits S.F. Hukom. Op het bijbehorende Certificaat wordt verder melding gemaakt van zijn belangrijke rol in de verzetsstrijd op Sumatra.
 

noot: Omdat de Commissie belast met de toekenning van de Verzetsster Oost-Azië 1942-1943, reeds lang geleden is opgeheven, werd daarvoor in de plaats het MOK toegekend voorzien van een speciale mutatie.

 

 

Bovenstaande informatie is afkomstig van dhr. Brijl.

 

 

OPROEP

Wij zoeken familie van Sgt. (fourier) Inf. KNIL Eliza Obed Nedjo Patty.

Lees verder