Hoe zat het ook alweer?


‘De kunst van het samenleven, de kunst een samenleving te zijn’, dat is de grondgedachte achter de producties van Stichting Samurau. Op 16 oktober brengt zij de voorstelling ‘Hoe zat het ook alweer’ op de planken in Hoogeveen. Meer speeldata zullen binnenkort bekend gemaakt worden.

‘Hoe zat het ook alweer’ was in september/oktober reeds te zien in Groningen, Hooghalen en Amsterdam. Deze oral history theatervoorstelling laat met persoonlijke verhalen zien hoe groot de verschillen waren tussen klassen, rangen en standen in de kolonie Nederlands-Indië.  De spelers zijn van Indische, Molukse en Papuase afkomst en vertellen alleen of in dialoog met elkaar over hun worstelingen met het verleden. Hoe gaan de twee jongeren, de Molukse Aïsha Matitaputty en Sander Klatt, met voorouders aan de kant van het koloniale systeem, om met een geschiedenis die zij niet zelf hebben meegemaakt maar wel meevoelen uit de verhalen van hun familieleden? Indrukwekkend is de dialoog tussen de Indische Ron Heyer en de Keiese Antis Marijanan die elkaar vertellen over de oorlogstrauma’s van de generatie van hun vaders en ooms en hoe dat was voor hen. Mietji en Fien Hully halen persoonlijke herinneringen op aan hun kindertijd en adolescentie. Tussen deze verhalen door leidt een verteller het publiek langs alle feiten in de geschiedenis met film- en fotomateriaal. Daarbij komt ook Ciska Pattipilohy, 90 jaar oud en bekend van haar inzet voor de emancipatie van zwarte vrouwen, aan het woord over klassenverschillen en loyaliteit.(foto's: Stichting Samurau)

Stichting Samurau
Stichting Samurau heeft als doelstelling de culturele participatie te bevorderen. Een groot deel van de organisatie wordt uitgevoerd door vrijwilligers en (amateur) kunstenaars. Ze wil met het organiseren van culturele theaterproducties en eigentijdse meetings en bijeenkomsten bruggen bouwen tussen culturen en ontmoeting plaats laten vinden.

Vertellers: Johan Bos, Ron Heyer, Fien Hully, Mietji Hully, Sander Klatt, Aïsha Matitaputty, Antis Marijanan, Daan Marijanan.
Muzikanten: Otek Lumalessil, Udi Lumalessil, Johnny Pattipeilohy & George Sopacua.

Datum: 16 oktober, 16.00 uur
Locatie: Stichting Salawaku Hoogeveen
Entree: 10 euro
Reserveren: stichtingsamurau@outlook.com
Meer info: www.samurau.nl

 

Laatst bijgewerkt: 8 okt. 2016