NIET WEGGOOIEN!

Onder het motto 'Niet weggooien!’ vragen Museum Bronbeek en stg Moluks Historisch Museum op donderdag 14 augustus 2014 aandacht voor het behoud van historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië.
 
Met deze jaarlijkse actiedag wil Bronbeek mensen bewust maken van het belang om dit erfgoed te bewaren, omdat deze voorwerpen een bijzondere kijk kunnen geven op de oorlogsjaren. Museum Bronbeek werkt op deze actiedag samen met de Stichting Moluks Historisch Museum. Beide richten zich op het historisch materiaal uit de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de nasleep daarvan. Bezoekers kunnen op 14 augustus van 10.00 tot 17.00 uur in Bronbeek uitleg krijgen van deskundigen van beide instellingen over de historische waarde van de voorwerpen, foto’s  en documenten, die zij zelf meebrengen. Ook adviseren de experts hen over de beste manier om deze spullen te kunnen behouden voor komende generaties. Desgewenst kan men materiaal waarvan men afstand wil doen als schenking overdragen.

 
Foto links: E. Hetharia (l.) en twee andere Molukse KNIL-militairen, juli 1941.

Foto rechts: E. Hetharia en J. Risakotta, Laboehan, Borneo, 1945.

 

Krijgsgevangenen en geïnterneerden
Bronbeek doet in het kader van deze actiedag ook een speciale oproep om hulp. Het museum beijvert zich namelijk om een completer beeld te scheppen over het lot van de Europese bevolking ten tijde van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië. Het probleem daarbij is dat persoonsgebonden informatie - zoals registratie van internering in Japanse kampen of krijgsgevangenschap - nu in onder meer het Nationaal Archief, maar op grond van de Wet op de Persoonsregistratie niet openbaar mag worden gemaakt zolang niet is aangetoond dat de betreffende persoon is overleden. Daardoor blijft het beeld van wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurde met de bevolking in Nederlands-Indië incompleet. Om deze reden verzoekt Museum Bronbeek nabestaanden van Nederlandse krijgsgevangenen (KNIL & Marine) en geïnterneerden in Indië om het overlijdensbericht of ander bewijsmateriaal dat hun dierbare inmiddels overleden is aan het museum ter inzage te geven. Als dit bewijs is geleverd kan Bronbeek namelijk wel over deze informatie beschikken. Iedere nabestaande kan zo meehelpen om het beeld van het lot van de Europese bevolking ten tijde van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië verder te verduidelijken. Vooral voor de honderdduizenden nazaten is dit van groot belang.

Getuigenissen van de kolonisatieoorlog
In 2015 zal museum Bronbeek stilstaan bij de dekolonisatieoorlog in de periode 1945-‘49, beter bekend als “de Politionele acties”, waarmee een einde kwam aan de koloniale staat Nederlands-Indië. Bronbeek nodigt mensen uit om hun materiaal uit deze periode aan de conservator te komen tonen: dagboeken, memoires, brieven, foto’s en documenten, objecten. In overleg kan geschikt materiaal worden gebruikt om het publiek in 2015 een beter beeld van deze periode te geven.
De dekolonisatieperiode is ook de periode waarin belangrijke gebeurtenissen plaatsvonden in de Molukse geschiedenis zoals de uitroeping van een eigen republiek (Republik Maluku Selatan, RMS) en de komst van ca. 12.800 Molukse ex-KNIL-militairen en hun gezinnen naar Nederland in 1951. Stg Moluks Historisch Museum wil met de actie ‘Niet weggooien!’ met name aandacht vragen voor behoud van materiaal dat de gebeurtenissen in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog illustreert.

Locatie: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem

 

                    

                                 Rekruteringsstempels van het KNIL, 1949