Informatie gezocht


Reeds enige tijd doet dhr. Paulus onderzoek naar wat er gebeurd is met drie Nederlandse krijgsgevangenen die op 21 oktober 1943 in Amahei (Seram) geëxecuteerd zijn. Via stichting Moluks Historisch Museum roept hij de hulp in van de Molukse gemeenschap.

Doel:
- Opsporen van de exacte locatie waar de drie geëxecuteerden begraven zijn.
- Opgraven en identificeren van de stoffelijke resten.
- Herbegraven op een Ereveld opdat de drie geëxecuteerden ‘met Ere mogen Rusten’.

In twee officiële getuigenissen van maandag 13 mei 1946 van Molukse militairen worden de drie Nederlandse krijgsgevangenen genoemd:
1) Fuselier Simon Mainasse: “Ik heb toen van anderen vernomen dat er drie Krijgsgevangenen van het Japanse houten transportschip zijn afgehaald en door de Japanners zijn doodgestoken met hun bajonetten nadat familie van mij hen een maaltijd had mogen brengen.”
2) Soldaat 1e klas Martin Tamaëla: “…zijn er, naar mij is medegedeeld, drie Nederlandse krijgsgevangenen van de Japanners na te zijn ingescheept om naar elders te worden vervoerd, weer van boord gehaald en gebajonetteerd bij het vliegveld op een uitstekende landtong.”
Dit zou gezien zijn door Jacob Wattimena en Jopie Wattimena, beiden destijds wonende te Amahei.

Oproep:
Zijn er onder U, de lezers, personen die bekend zijn met de familie en/of nabestaanden van de families WATTIMENA, MAINASSE en TAMAELA die mogelijk zowel verbaal als schriftelijk gehoord en/of gelezen van uw (groot)ouders, mij nog kunnen helpen met het verstrekken van aanvullende informatie in het realiseren van bovengenoemde doelstelling(en)?

Het is lang geleden, maar mocht u enige informatie hebben, dan verzoeken wij om te mailen of bellen naar dhr. Tom Paulus: 070-3908359, tom.irma.2013@gmail.com