Stichting Moluks Historisch Museum: een preview op het komende jaar


Molukse cultuur als inspiratie voor jonge kunstenaars, het aankomstverhaal vanuit het vrouwelijke perspectief verteld in een theaterproductie, Molukse cultuur en geschiedenis als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en nieuwe aanwinsten voor de erfgoedcollectie. Zomaar wat grepen uit het aanbod voor het komende jaar van Stichting Moluks Historisch Museum (MHM).

Op zondag 23 september jl. kwam het publiek in groten getale een kijkje nemen in Museum Sophiahof, waar gespreksleider Rocky Tuhuteru samen met directeur Nanneke Wigard alvast een tipje van de sluier oplichtte van het aanbod in het komende jaar. Het nieuwe onderkomen biedt veel nieuwe mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor jonge kunstenaars als fotograaf Chavez van den Born en designer Sarah Anne Rootert. Zij treden wellicht in de voetsporen van de al gearriveerde kunstenaar Lucas Silawanebessy. Hij exposeerde al eerder in Museum Maluku in ‘Tamu’, een estafettetentoonstelling van opeenvolgende kunstenaars. Een ‘Tamu 2.0’ is in ontwikkeling en daar zouden Chavez, Sarah Anne en al die andere jonge talenten die zich al bij MHM gemeld hebben, weleens de eerstvolgende ‘gast’ in kunnen zijn.Waar MHM ook in het nieuwe onderkomen mee verder gaat is het ondersteunen van andere initiatieven in relatie tot Moluks erfgoed. Een goed voorbeeld daarvan is de ondersteuning van het theaterstuk ‘Aan de ander kant’. Dat doet MHM bijvoorbeeld door projecten van derden extra bekendheid te geven via de communicatiekanalen van MHM. En door als kenniscentrum mee te denken, inhoudelijk een bijdrage te leveren, materialen ter beschikking te stellen of objecten in bruikleen te geven.  

Ook wetenschappelijk onderzoek en de resultaten ervan toegankelijk maken voor een groot publiek, is een van de activiteiten die MHM als kenniscentrum vanuit Museum Sophiahof verder  gaat ontwikkelen. Professor Fridus Steijlen deed uit de doeken waar onderzoek naar wordt gedaan in het kader van de bijzondere leerstoel Molukse Migratie en Cultuur: bijvoorbeeld wat de invloed op Molukkers is geweest van het ontslag uit het KNIL en de huisvesting in woonoorden. En welke rol speelt de Molukse wijk nog in de Molukse identiteit? Antropoloog Dieter Bartels is bezig met een update van zijn onderzoek naar pelaschap. De zogenaamde pelacomputer in het museum in Utrecht was bij jonge bezoekers heel populair, vertelde Nanneke Wigard. Je kon daar zoeken op dorp van herkomst en zien met welke andere dorpen er een verbond bestond. Deze gegevens zijn sindsdien verwerkt in de website Atlas Maluku, gemaakt door vrijwilliger Hans van Hernen. En de zoekingangen zijn uitgebreid met de mogelijkheid om naast eiland en dorp te zoeken op familienaam. Zij riep de aanwezigen op om hun familienaam te checken en verbeteringen door te geven.

Een van de hoogtepunten van de dag was de presentatie van de indrukwekkende foto’s van de opa van Wim Millenaar over Seram uit de periode 1921-1925. Bijzonder waren ook het verhaal èn de beelden over de expositie van de oude foto’s op Seram zelf. De foto’s van opa Millenaar worden door Wim zelf de komende maanden in het fotocollectie van MHM geregistreerd en zullen daarna op de website geplaatst worden.
Binnenkort zal een grote verbouwing plaatsvinden in het monumentale pand aan de Sophialaan in Den Haag om het geschikt te maken voor tentoonstellingen, evenementen, de bibliotheek, educatie, winkel en horeca. In de loop van 2019 opent het vernieuwde pand zijn deuren voor publiek met de verzetstentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid’ waarover historicus Ron Habiboe alvast een en ander vertelde. MHM zal in de tussentijd zijn activiteiten overigens gewoon voortzetten, ook elders in het land. De eerstvolgende bijeenkomst is op 23 oktober op Landgoed Bronbeek tijdens de Maand van de Geschiedenis. (foto's: John Sasabone)

Laatst bijgewerkt: 7 okt. 2018