Erfgoed in Word

Door Stefan Leatemia
Tijdens het typen van een tekst worden we tegenwoordig geholpen door een spelling- en grammaticacontrole die er voor zorgt dat een mail of een artikel zonder al te grote fouten bij de ontvanger of lezer terecht komt. Een handig hulpmiddel dat jou met een dwingend rood golfje erop wijst dat je misschien nog maar eens over het gekozen woord moet nadenken. En precies dat gebeurde toen ik laatst het woord ‘Moluks’ gebruikte in een mail. Rode golfjes. Ik keek nog eens goed maar ze stonden er echt. Nadat ik had vastgesteld dat ik niet werd getroffen door een acute variant van dyslexie, kon ik niet anders dan concluderen dat er ergens in het ontwikkeltraject van de software is besloten dat het woord Moluks geen woord meer is.

Maar mijn familie is Moluks. Giovanni van Bronckhorst is Moluks. Kruidnagel is Moluks. Papeda is Moluks.

Met de stille hoop dat er een kleine revolutie gaande was die alle nationaliteiten wilde wissen om tot wereldvrede te komen, heb ik ter controle de woorden Antilliaans, Duits, Birmees, Nieuw-Zeelands en zelfs San Marinees getypt, maar een zee van rode golven bleef achterwege. Correct volgens Microsoft.

Misschien is het klein, maar voor mij geeft het weer hoe belangrijk het is om als gemeenschap zelf het Molukse verleden, het heden en de toekomst te blijven delen met elkaar en binnen de samenleving. Precies dat is voor mij de reden geweest om mijzelf aan te melden bij de stichting Moluks Historisch Museum (MHM) toen zij in 2016 een oproep deden voor hulp. Steun aan MHM bleek urgenter dan ik had verwacht. Zonder structurele subsidie en na het verlies van de locatie in Utrecht wordt het voor het MHM steeds moeilijker om de continuïteit naar de toekomst toe te garanderen.

Het bij elkaar houden van de collectie en het programma van het MHM spelen een essentiële rol bij het waarborgen van het Molukse culturele erfgoed voor de toekomst, daar is echter hulp bij nodig. Samen met collectiebeheerder Nanneke Wigard en de leden van de Vriendenwerkgroep is er inmiddels een vriendenprogramma gestart dat moet zorgen voor een stabiele financiële basis voor de toekomst. Met een groep Vrienden achter zich kan de stichting MHM, samen met de enthousiaste vrijwilligers, de collectie bij elkaar houden, voorzien in tijdelijke tentoonstellingen en bijvoorbeeld ook de website beheren. Met elkaar dragen we dan zorg voor het doorgeven van onze verhalen naar volgende generaties, zowel Moluks als Nederlands.

Overigens is er wat Word betreft nog hoop want als alternatief voor het woord Moluks geeft hij de suggesties ‘Molukse’ en ‘Molukken’. Gelukkig zonder rode golfjes.