Verantwoording

 
In gesprekken met nieuwe Vrienden komt het woord ‘transparantie’ vaak voor. Vrienden vinden het belangrijk dat het Molukse erfgoed bewaard blijft en verwachten duidelijkheid over wat er met hun contributie en donaties gebeurt. De Vriendenwerkgroep en het bestuur van stg. MHM willen die duidelijkheid graag geven.

De jaarlijkse contributie bedraagt 25 euro. Met dat geld maakt u het mogelijk dat Stg. MHM haar functie als erfgoedorganisatie en Kenniscentrum kan blijven uitvoeren. Voor het beheer van de collecties maken we kosten zoals huur van een depot (9200,- per jaar), huur van kantoorruimte (ca. 8000,- p.j.) verzekeringen, licenties voor registratieprogramma’s (1625,- p.j.) en reiskosten van vrijwilligers die belangeloos 1 of 2 dagen per week werken aan collectieregistratie en digitalisering. Daarnaast 0,6 fte personeelskosten. Aan inkomsten staat er weinig tegenover. Belangstellenden die de collecties willen bekijken, kunnen gratis terecht op ons kantoor. Ook voor informatievragen via email en het raadplegen van de collecties op internet, vraagt stg. MHM geen tegenprestatie. Alleen verhuur van de mobiele tentoonstelling, publicatievergoedingen van beeldmateriaal en de verkoop van de oude winkelvoorraad leveren ca. 4000 euro p.j. op.

Met het organiseren van bijeenkomsten en herdenkingen is ca. 35.000 euro gemoeid. Ondanks het feit dat samenwerkingspartners hun zaal om niet ter beschikking stellen en sprekers tevreden zijn met enkel reiskosten en een bord lekker eten , zijn er uitgaven voor bijvoorbeeld artiesten en huur van apparatuur. Vorig jaar mocht stg. MHM zich wel verheugen in een bijdrage van het vfonds van 25.000 euro.

Het zal niemand niet verbazen dat elk jaar onder de streep een negatief bedrag staat. Tot nu toe kan stg. MHM deze kosten financieren uit de reserves (de opbrengst van het museumgebouw) maar deze slinken zienderogen.
We vertrouwen erop dat we met uw hulp vanaf nu het tij kunnen keren. Uw contributies en donaties worden apart geboekt in het boekhoudsysteem van stg. MHM. Zo kunnen we u voortaan eenvoudig een overzicht geven van de stand van zaken.