SAMENWERKINGSVERBANDEN MET ANDERE MUSEA

De stg Moluks Historisch Museum werkt samen met andere musea om het Molukse verhaal ten toon te stellen. Deze samenwerking bestaat o.a. uit ondersteuning bij onderzoek dat voorafgaat aan exposities en uit het in bruikleen geven van objecten en andere materialen.

 

 
BARAK 1B

In barak 1B, de laatste stenen barak van het voormalige SS-concentratiekamp Vught, is een expositie ingericht. Hierin wordt de geschiedenis belicht van de bewoners van  het kamp tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna onder wie de Molukkers. Barak 1B is een samenwerkingsverband van het Nationaal Monument Kamp Vught, het Vughts Museum en het Moluks Museum.

Lees verder