We gaan verhuizen!


Per 1 december gaat stichting Moluks Historisch Museum weg uit het Moluks Kerkelijk Centrum te Houten. We verhuizen naar Den Haag waar we samen met het Indisch Herinneringscentrum (IHC) vorm gaan geven aan de Sophiahof (Sophialaan 10). In dit gebouw is straks - na een verbouwing - ruimte voor tentoonstellingen en een bibliotheek. De Sophiahof beschikt bovendien over een grote zaal waar plaats is voor ca. 170 deelnemers aan bijeenkomsten. Vanaf januari kunt u, net als nu in Houten, op afspraak langskomen bij Nanneke Wigard en de vrijwilligers Ating Ririassa, Christien Hetharia, Irene Uneputty, Lena Joseph, Ron Roos en Batha Suitela om de collecties te raadplegen en informatie te vragen. Wanneer de tentoonstelling open gaat voor publiek hangt af van het tempo waarin de verbouwing gerealiseerd kan worden, vermoedelijk medio 2018. Uiteraard houden we u op de hoogte van de vorderingen.
Ook tijdens de bijeenkomst op 11 november a.s. in Rotterdam Alexander is er volop gelegenheid om vragen te stellen.

De vestiging van stg. MHM in de Sophiahof wordt mogelijk gemaakt vanuit de zgn. Collectieve Erkenning.


Sophialaan 10


Grote zaal van buitenaf


De ingang die verbouwd gaat worden.