Nieuwsbrief februari 2018


In de vorige Nieuwsbrief werd het al aangekondigd: De oratie van professor Fridus Steijlen voor de Bijzondere Leerstoel Molukse migratie en cultuur in comparatief perspectief. Alle betrokkenen bij Stg. Moluks Historisch Museum willen op deze plek nog eens grote waardering uitspreken voor Fridus Steijlen en hem heel veel succes toewensen met de uitdagende wetenschappelijke weg die hij inslaat. Want op vrijdag 9 februari was het dan zover. ‘Tjakalele bij volle maan’, de titel van de rede, werd uitgesproken voor een overvolle zaal belangstellenden. De aula van de Vrije Universiteit Amsterdam was zelden zo vol met zoveel diversiteit aan mensen, werd er gezegd. Dat de installatie breed gedragen wordt bleek onder andere ook uit het voorafgaande seminar, waar maar liefst elf wetenschappers uit Nederland en Indonesië met elkaar in gesprek gingen over het onderzoek naar Molukse geschiedenis en cultuur. Ook in de Nederlandse media was brede belangstelling voor de aanstelling. Uit het bezoek in januari van Fridus Steijlen aan Ambon, blijkt dat ook daar het draagvlak voor samenwerking op wetenschappelijk gebied groot is. Daarover gaat zijn column in deze Nieuwsbrief.

Een andere speciale gelegenheid vindt plaats op 24 februari a.s. met Katong Batja... Live! Een tweedehandsboekenmarkt en literaire talkshow over recente publicaties van auteurs van Molukse origine. Dit evenement is het eerste dat we organiseren in ons nieuwe onderkomen in Den Haag, de Sophiahof. De belangstelling hiervoor is groot. We raden u dan ook nadrukkelijk aan zich per mail of telefonisch te melden bij Nanneke Wigard als u erbij wil zijn. Het programma en wijze van aanmelden staat uitgebreid beschreven in deze Nieuwsbrief. Poezië van een Ambonse dichter vindt u in ‘De Collectie Vertelt…’ Ook een verslag van het discussieprogramma ‘Gepeperd Verleden’ van het Indisch Herinneringscentrum. Zij laten graag samen met u andere perspectieven horen in het debat over slavernij, dekolonisatie en racisme. MHM roept de Molukse achterban op hun stem te laten horen tijdens de vervolgedities van Gepeperd Verleden. En er is nog meer wetenschap in de deze Nieuwsbrief want er waren afgelopen weken twee promoties, van Verry Patty en Hans Straver. ‘De Wijk’ gaat deze maand over Delfzijl.

Tenslotte willen we op deze plek alle naasten en nabestaanden van oma Mien Tentua en oom Ulis Huliselan condoleren met hun verlies.

Het redactieteam wenst u veel leesplezier!

Kies een onderwerp in het menu links.

 

Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar Nanneke Wigard.