Nieuwsbrief oktober 2018


In deze nieuwsbrief kunt u een uitgebreid verslag lezen van de Preview die we organiseerden in Museum Sophiahof. Het drukbezochte programma lichtte een tipje van de sluier op van de toekomstige programmering van MHM, als de verbouwing van Museum Sophiahof gerealiseerd is. We hopen medio 2019 de deuren te openen. Maar ondertussen gaan we natuurlijk gewoon door met het uitvoeren van programma's - zoals we dat altijd al deden - maar dan op andere podia en locaties. Zo zijn we weer te zien op 23 oktober aanstaande tijdens de Week van de Koloniale Geschiedenis, met een dagvullend programma op Landgoed Bronbeek. Het thema van de Maand van de Geschiedenis, opstand, krijgt vorm in het live magazine 'Molukkers in Verzet'. We zijn trots op het feit dat we op deze dag ook twee nieuwe publicaties mogen presenteren die beide een substantieel deel toevoegen aan de kennis over en de toegankelijkheid van de Molukse geschiedenis. Hans Straver stelde 'De strijd van Pattimura in documenten en verhalen' samen, een uitgebreid overzicht van wat verschillende bronnen over Pattimura en Christina Martha schrijven. Ook nieuw is de uitgave van Chris van Fraassen ´Ambon in het 19e-eeuwse Indië´, een bronnenpublicatie in boekvorm die hoort bij de digitale bronnenpublicatie van ruim 2800 archiefstukken. Beide uitgaven stellen de lezer in staat zich zelf een oordeel te vormen over historische gebeurtenissen.

Verder nemen we u mee naar Lunteren waar onlangs een nieuw monument is onthuld ter ere van de eerste generatie Molukkers. Opvallend gegeven is dat het monument niet in de Molukse wijk staat, maar midden in het centrum van Lunteren. Daarmee komt de verbinding met de gehele bevolking van Lunteren nog sterker tot uiting en dat het verleden een gedeeld verleden is. Fridus Steijlen vertelt in zijn column over de onlangs overleden oom Wim Go, die achter de schermen veel betekende voor de bewustwording van progressieve Molukse jongeren in de jaren zeventig en tachtig. Go Gien Tjwan, zoals hij heette, kwam ook op voor mensenrechten en voor gelijke behandeling van Chinezen in Indonesië. Daarmee vertaalde hij zijn gedeelde verleden in concrete acties. Tenslotte heeft MHM foto’s van verzetsstrijder tante Coos Ayal in bruikleen gegeven aan de tentoonstelling ‘1001 vrouwen in de 20ste eeuw’ in het Amsterdam Museum. Daarmee keren we weer terug bij het thema van deze Maand van de Geschiedenis.


Het redactieteam wenst u veel leesplezier!


Kies een onderwerp in het menu links.

 

Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar Nanneke Wigard.