Nieuwsbrief maart 2019De band tussen Nederland en Maluku is altijd hecht geweest. Dat uit zich onder andere in de talloze initiatieven die door de Molukse gemeenschap zijn genomen in het kader van (ontwikkelings)samenwerking en andere vormen van ondersteuning. In deze Nieuwsbrief starten we een nieuwe reeks over deze initiatieven, te beginnen met een van de oudste: TitanE.
En onze professor Fridus Steijlen belicht in zijn column het belang van de beelden bij een historische gebeurtenis. Een concreet beeld helpt namelijk om je een voorstelling te maken van de geschiedenis. Het liep storm wat de aanmeldingen betreft voor onze bijeenkomst op 31 maart in Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam met een bijzondere opening van de fototentoonstelling ‘Mahina - een ode aan de vrouw’ en gesprekken met drie Molukse schrijfsters: Dinah Marijanan, Jacqueline Hetharia en Aisha Siahaija. De kaarten zijn helemaal uitverkocht. Natuurlijk doen we op de dag zelf en in onze Nieuwsbrief uitgebreid verslag van de bijeenkomst, zodat u niet alles hoeft te missen. 
In de vorige Nieuwsbrief kondigden we al onze bijdrage aan de Tong Tong Fair aan tijdens de 'Molukse woensdag' op 29 mei. We weten nu al wie er op het podium zitten in ons literaire programma Katong Batja... Live! Dan vindt namelijk een unieke ontmoeting plaats tussen Adriaan van Dis en zijn favoriete Molukse auteurs Dinah Marijanan en Sylvia Pessireron. Van Dis onderstreepte verschillende malen het belang van hun werk en herkende waarschijnlijk ook iets van zijn eigen binding met de Molukken: de vader van zijn halfzussen kwam oorspronkelijk van Banda.
Het laatste nieuws over Museum Sophiahof: de bibliotheek wordt op dit moment ingericht. Het tapijt met de huisstijlmotieven en de boekenkasten staan er al. Nieuwe vrijwilligers werken aan de registratie van de boeken en zullen zich de komende maanden aan u voorstellen. Deze maand: Margaret Hukom. MHM is ook voornemens om een eerste bijeenkomst in Museum Sophiahof te organiseren op zondag 19 mei. Wellicht is de bibliotheek annex studiezaal dan al te bewonderen! Voor de tentoonstelling ‘Vechten voor Vrijheid’ ontving MHM een schenking, lees daarover in ‘De Collectie Vertelt…’.

Wij wensen u veel leesplezier!
 
Het redactieteam

Kies een onderwerp in het menu links.

 

Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar Nanneke Wigard.