Nieuwsbrief juli 2017

Erfgoed is hot! Sinds 2015 organiseert de Nederlandse UNESCO Commissie symposia over de vraag hoe erfgoed sociale inclusie (deelname van iedereen) kan bevorderen en hoe om te gaan met betwist  erfgoed.  Men wil nieuw erfgoedbeleid ontwikkelen waarin ruimte is voor verschillende perspectieven en betekenissen die aan erfgoed worden verleend nu Nederland  een meerstemmige samenleving is geworden. Op 29 juni nam onze Collectiebeheerder deel aan een rondetafelbijeenkomst hierover. 

Stichting Moluks Historisch Museum is ook medeondertekenaar van de aanvraag die archeoloog Jobbe Wijnen heeft gedaan om de locatie van De Punt aan te wijzen als rijksmonument. Moluks onroerend herinneringserfgoed als insteek voor dialoog over het koloniale verleden en de nasleep daarvan.

Eerder dit jaar werd ook een seminar gehouden over het Bandanese erfgoed en de vraag hoe dit op de werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen. Erfgoed uit de koloniale tijd toen de Banda-eilanden het centrum van de specerijenhandel waren. Andere onderwerpen in deze Nieuwsbrief zijn o.a.  een bijzonder interview met beeldend kunstenaar Ana Luhulima, het verhaal achter het  ‘Ambonsch Volkslied’ en een gesprek met Molukkers in Helmond.

Het redactieteam

Kies een onderwerp in het menu links.

 

Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar Nanneke Wigard.