Nieuwsbrief mei 2017


Herdenken in mei
Het groeiende besef in de Molukse gemeenschap dat we te maken hebben met een gedeeld verleden, openbaart zich onder andere in de toenemende belangstelling voor de Nationale Herdenkingen op 4 mei en 15 augustus. De aanwezigheid van Molukse ouderen tijdens de 4 mei Herdenking op de Dam is al een vaststaand gegeven. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei nodigt ook standaard de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO) uit om aan de Herdenking op 4 mei deel te nemen. En ook dit jaar waren ze er weer. De Nationale herdenking op 15 augustus mag zich eveneens verheugen in een steeds grotere Molukse belangstelling: men komt zelfs gezamenlijk met de bus vanuit de Molukse wijk in Lunteren en schrijfster Sylvia Pessireron legt ieder jaar namens de Molukse gemeenschap een bloemstuk bij het Indisch Monument. In hetzelfde verband van dat gedenken wordt op 17 mei 2017 op Landgoed Bronbeek in Arnhem stil gestaan bij de gevallen van het KNIL en ook dat het KNIL op 26 mei 1950 werd opgeheven. De Molukse gemeenschap is hiervoor uitgenodigd om een krans te leggen bij het KNIL-monument.

In het verlengde van de KNIL-herdenking organiseren de Stichtingen Moluks Historisch Museum en Nusantara Amsterdam op 20 mei 2017 een bijeenkomst in Amsterdam, waarin Pattimura en het thema Verzet centraal staan. U vindt van beide activiteiten in deze Nieuwsbrief meer achtergrondinformatie.
Naast de vaste rubrieken zoals “De collectie Vertelt …”, “De Wijk” en “De column” vindt u informatie over de Tong Tong Fair 2017, een interview met Francina Matahelumual en Nieuws over de Vriendengroep.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier,

Peter Satumalaij
Secretaris/penningmeester


Kies een onderwerp in het menu links.

 

Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar Nanneke Wigard.