Nieuwsbrief juni 2017


Stichting Moluks Historisch Museum stond als het kenniscentrum van het Molukse erfgoed de afgelopen maand weer volop in de belangstelling. We zien steeds meer dat andere organisaties ons weten te vinden om een (langdurige) samenwerking aan te gaan. Zo heeft de vorig jaar gestarte deelname aan de KNIL-herdenking op Landgoed Bronbeek in Arnhem een vervolg gekregen. Namens de Molukse gemeenschap en Stichting Moluks Historisch Museum werd een krans gelegd door twee weduwen van KNIL-militairen: mevr. H.M. Pattinasarany-Pattiasina en mevr. F.J. Nendissa-Tapilaha. De jaarlijkse Tong Tong Fair op het Malieveld in Den Haag is inmiddels een vast podium geworden en we hopen dat we ook volgend jaar weer deel kunnen uitmaken van de 60ste editie van dit Aziatische festival met alweer een vijfde editie van Tifa’s & Turntables. Voor het eerst werd ook samengewerkt met de Stichting Nusantara Amsterdam om de Pattimura-herdenking vorm te geven. Verderop in deze Nieuwsbrief vindt u impressies en foto’s van al deze bijeenkomsten.

Wellicht minder zichtbaar voor het publiek zijn onze inspanningen om feitelijk juiste informatie over het gedeelde verleden van Molukkers in Nederland te geven. Omdat de acties van 1977 - precies veertig jaar geleden - herdacht worden en vanwege de rechtszaak inzake De Punt was er de afgelopen maand weer veel publiciteit met daarin de nodige mythevorming over de belofte van de eigen staat door de Nederlandse overheid. Daarover schreef antropoloog Fridus Steijlen deze maand de column en hij ging ook meteen naar de bron van de misverstanden: Wikipedia.

Als kenniscentrum worden we gelukkig steeds vaker geraadpleegd door journalisten, op zoek naar de juiste historische achtergronden. Zoals onlangs door NRC-journalisten Wilmer Heck en Mark Duursma. Ook kijken we kritisch mee als organisatoren van debatten of bijeenkomsten ons vragen om hun activiteiten te promoten via de MHM-kanalen.

Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier,

Peter Satumalaij
Secretaris/penningmeester


Kies een onderwerp in het menu links.

 

Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar Nanneke Wigard.