Nieuwsbrief januari 2019


Namens het bestuur, de directie en alle vrijwilligers wensen wij iedereen een gezond en succesvol 2019. Een belangrijk jaar omdat er door alle betrokkenen hard gewerkt wordt aan de totstandkoming van Museum Sophiahof. Er is nu een grote verbouwing gaande en ook de samenstellers van de openingstentoonstelling over het Indische en Molukse verzet zijn druk bezig met het uitwerken en vormgeven van verhalen over verzet in het voormalig Nederlands-Indië en zelfs in Nederland. Daarover heeft u in de Nieuwsbrieven al het een en ander kunnen lezen. Uw verhalen over verzet zijn overigens nog steeds welkom (zie: Vechten voor Vrijheid: uw verzetsverhaal)

We hopen medio 2019 onze deuren te kunnen openen. Hiermee gaat een langgekoesterde wens in vervulling: een gastvrije plek voor ontmoeting, herinnering, kennisoverdracht en educatie, exposities, podiumkunsten en debat over verleden, heden en toekomst. Een plek waar men kennis kan maken met de koloniale geschiedenis, de komst van Indische Nederlanders en Molukkers naar Nederland en hoe het deze gemeenschappen vergaan is tot heden aan toe, beleving van cultuur(overdracht) en identiteit. Dat zijn onderwerpen die in multicultureel Nederland met steeds nieuwe groepen nieuwkomers relevant blijven en waaruit lessen kunnen worden getrokken. Daarom is MHM ook blij met het motto van Museum Sophiahof: ‘Van Indië tot nu’, dat ook deel uitmaakt van het logo.

We kunnen dus haast niet wachten om u uit te nodigen voor ons eerste evenement in Museum Sophiahof. Daarvoor moet u nog even geduld hebben. Noteer wel alvast 31 maart in uw agenda. Dan organiseren we op een andere mooie locatie, namelijk het Verhalenhuis Belvédère in Rotterdam, een speciale herdenkingsbijeenkomst van de aankomst van Molukkers op 21 maart 1951, gecombineerd met de fototentoonstelling ‘Mahina - Een ode aan de vrouw’. Waarmee we wederom laten zien hoe onlosmakelijk het verleden verbonden is met de naoorlogse geschiedenis en de hedendaagse identiteit van de Molukse gemeenschap in Nederland.

Wij wensen u veel leesplezier!
 
Het redactieteam

Kies een onderwerp in het menu links.

 

Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar Nanneke Wigard.