Nieuwsbrief september 2017

Het heeft even geduurd maar eindelijk is het dan zo ver. Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam heeft dr. Fridus Steijlen, verbonden als senior onderzoeker aan het KITLV, per 1 juni 2017 voor vijf jaar benoemd tot bijzonder hoogleraar Molukse Migratie en Cultuur in Comparatief Perspectief. Hij is per 1 september aan zijn werkzaamheden begonnen.
Het bestuur vindt het van groot belang dat een ‘eigen’ hoogleraar onderzoek doet naar de ontwikkeling in de Molukse gemeenschap, zowel hier in Nederland als op de Molukken. De onderzoeksresultaten zouden relevant kunnen zijn voor toekomstige integratievraagstukken in Nederland. Ook biedt de leerstoel de mogelijkheid aan studenten om te promoveren op onderwerpen die passen in de onderzoeksvelden. Op 9 februari 2018 zal prof.dr. Fridus Steijlen zijn inaugurele rede houden op de VU waar wij halsreikend naar uit kijken! In deze Nieuwsbrief treft u een uitgebreid interview met de bijzonder hoogleraar.

U heeft in de media en op onze website kunnen lezen over een mogelijke vestiging van het MHM in de Pleisterplaats aan de Sophialaan 10 te Den Haag. Een vestiging gezamenlijk met het Indisch Herinneringscentrum (IHC) dat nu nog gehuisvest is op Landgoed Bronbeek te Arnhem. Een verhuizing naar Den Haag van het MHM-kenniscentrum in Houten biedt de mogelijkheid ons fysiek krachtiger te presenteren naar de buitenwereld. Ook liggen er kansen om onze financiële positie te verstevigen en staan MHM en IHC samen sterker bij het werven van fondsen. De samenwerking in één gebouw met het IHC zou voor sommigen gevoelig kunnen liggen. Echter, men moet niet vergeten dat Molukkers en Indische Nederlanders een gedeelde geschiedenis hebben. Overigens werken MHM en IHC reeds geruime tijd met elkaar samen en zijn de verhoudingen bijzonder goed.
Voor de Molukse gemeenschap biedt het gebouw weer een plek om bij elkaar te komen, het erfgoed te zien en onze geschiedenis door te vertellen. Overigens is de vestiging in de Pleisterplaats nog niet definitief. De gesprekken met de betrokken partijen zijn nog volop gaande. Zodra het bestuur definitief uitsluitsel kan geven over de vestiging zal het bestuur u dat in een (tussentijdse) nieuwsbrief laten weten.

Namens het bestuur,

Glenn C. Haulussy LL.M.
voorzitter


Kies een onderwerp in het menu links.

 

Wilt u de Nieuwsbrief per mail ontvangen, stuur dan een mailtje naar Nanneke Wigard.