Grace Tanamal: “Mijn inzet voor de samenleving komt voort uit mijn Molukse afkomst.”


De afgelopen vijf jaar was ze de Molukse stem in politiek Den Haag, voormalig PvdA-kamerlid Grace Tanamal. Ook tijdens haar loopbaan, voorafgaand aan het kamerwerk, zette zij zich in voor mensen die het minder hebben in de samenleving. Een nieuwe termijn in de Tweede Kamer zat er niet in. Maar dat betekent niet dat ze niet meer betrokken is bij het Molukse Verhaal. Integendeel: ze blijft onverminderd aandacht vragen voor de positie van Molukse ouderen. En ze is recentelijk toegetreden tot de Raad van Advies van Stichting Moluks Historisch Museum. Een gesprek met een bevlogen vrouw over de achtergrond van haar ambities.

Grace bij HISTORIE21 in Appingedam (MHM)

Hoe luid klonk de Molukse stem in Den Haag?
“Het is een grote eer om in de Tweede Kamer zitting te mogen nemen. Zeker als eerste vrouw van Molukse afkomst. In mijn maidenspeech, dat is je eerste speech in het Parlement, heb ik aandacht gevraagd voor de Molukkers: Hoe zij hier werden opgevangen in voormalige concentratiekampen en niet in vrijheid over hun eigen leven en lot mochten beslissen. Dat dankzij de veerkracht en inzet van de eerste generatie, de generaties daarna een succes van hun leven hebben kunnen maken. Wij zijn vertegenwoordigd in alle geledingen van de samenleving. Schokkend vond ik het te merken dat veel parlementariërs geen idee hadden wat de geschiedenis van de Molukkers is.  Ik heb Lodewijk Asscher, toenmalig minister van SZW, meegenomen naar de Molukse wijk in Krimpen aan den IJssel. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Martin van Rijn, is op bezoek geweest in Moordrecht bij Rumah Orang Tua Tua en heeft de vrijwilligers een scholingscertificaat uitgereikt. Ronald Plasterk, toen nog minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, heeft meegelopen met het laatste deel van The Walk in Rotterdam met The Brothers Timisela en hun theatervoorstelling bezocht. De Molukse vrouwenraad is in de Tweede Kamer op bezoek geweest en heeft een rondleiding gehad en een flink aantal Molukse delegaties is langs geweest bij mij, bij bewindspersonen of bij de fractievoorzitter.”


Grace met Lodewijk Asscher en met Martin van Rijn en Jeanny Vreeswijk-Manusiwa (coll. G. Tanamal)

Waar kijkt u verder vol trots op terug als voormalig volksvertegenwoordiger?
“De viereneenhalf jaar dat ik in de Kamer heb gezeten ben ik steeds bezig geweest om anderen ervan te overtuigen dat we moeten leren van het verleden, bijvoorbeeld die van Molukkers. Want ik zie dat een aantal fouten opnieuw worden gemaakt met vluchtelingen en asielzoekers en we veel kunnen leren van de manier waarop Molukkers toen zijn opgevangen. Ook heb ik me ingezet om de positie van mantelzorgers te verbeteren door bijvoorbeeld meer zorgverlof te regelen voor werkenden die zorgen. Maar ook door ervoor te zorgen dat mantelzorg geen wettelijke verplichting is en dat bijvoorbeeld gemeenten niet kunnen verplichten dat lijfgebonden zorg ook door mantelzorgers uitgevoerd kan worden. Voor de werknemers die ziek worden heb ik flink strijd moeten voeren om de twee jaar loondoorbetaling in stand te houden. Trots ben ik ook op het initiatiefvoorstel Buurtrechten dat ik heb ingediend in de Kamer. Dat houdt in meer zeggenschap voor mensen om in hun eigen wijk of buurt te bepalen hoe zij willen leven met elkaar en hoe bijvoorbeeld het groen in de buurt eruit moet zien. Het geeft ze ook de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan met het oprichten van een zorgvoorziening of een bewonersbedrijf.”

Waarom bent u lid geworden van de Raad van Advies van Stichting Moluks Historisch Museum?
“Dat hangt samen met de nieuwe fase die Stichting Moluks Historisch Museum nu ingaat met de Collectieve Erkenning. Dat kent een drietal programmaonderdelen. Een daarvan is de verhuizing naar de Sophialaan in den Haag. De positie van het Moluks Historisch Museum is belangrijk omdat het de enige formele gesprekspartner is voor VWS. Dit betekent dat het museum de belangen van de Molukse gemeenschap bij de ministeries kan behartigen. Dat heeft het bestuur recentelijk ook uitstekend gedaan door ervoor te zorgen dat de Molukse gemeenschap apart wordt benoemd in de officiële stukken met betrekking tot de Collectieve Erkenning. Zoals ik me al eerder als kamerlid heb ingezet om de Molukse stem te laten horen, wil ik dat nu graag doen namens Stichting Moluks Historisch Museum. Toen ik werd gevraagd heb ik dan ook geen moment geaarzeld.”

Zorg voor Molukse ouderen is een van de onderwerpen waarvoor u zich nog steeds sterk maakt. Hoe zou deze zorg er volgens u uit moeten zien?
“Ik ben erg onder de indruk van het opleidingsprogramma cultuurspecifieke zorg zoals die voor een groot deel is ontwikkeld door de Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO). Ik zit ook in de Raad van Toezicht van Huize Raffy in Breda en ik ben onder de indruk van de zorg. Op het gebied van zorg, welzijn, voeding en activiteiten speelt de eigen cultuur maar ook kennis van het verleden een grote rol. Van groot belang zijn ook de verpleegkundigen die uit Indonesië komen en hier al jaren werken. Benadering en bejegening zijn prettig en herkenbaar voor de ouderen.”

U heeft zich altijd ingezet voor mensen die het minder hebben in de samenleving. Waar komt uw motivatie vandaan?
“Het heeft te maken met opvoeding en eigen ervaring. Mijn vader heeft ons altijd geleerd om respect te hebben voor anderen en je bewust te zijn van het feit dat we het goed hadden en een opleiding konden volgen die we graag wilden. Dat dat niet vanzelfsprekend was voor iedereen. Mijn vader stierf toen ik elf jaar oud was. Ik heb altijd veel zorg en liefde ontvangen van mijn familie ver weg. Alles ging toen per brief en foto’s, maar het was toch een grote steun. Het leven werd wel moeilijker in de jaren zestig zonder vader. Wij hebben altijd hulp gehad en het heeft mij doen realiseren hoe belangrijk politiek is. Dat je kunt studeren, dat er eten is en een dak boven je hoofd. Allemaal geregeld in onze welvaartsstaat. Het heeft gemaakt dat ik me daar al van jongs af aan voor wilde inzetten. De zorg voor kwetsbare mensen is eigenlijk een taak voor iedereen.”


Rechts de opa van Grace met naast zich haar vader als kleine jongen (coll. G. Tanamal)

Wat kunnen we in de nabije toekomst van u verwachten?
“Ik heb het momenteel druk met activiteiten die ik voor LSMO doe voor onze ouderen. Ik zit in de Raad van Advies van het Moluks Historisch Museum, in de Raad van Toezicht van Raffy en ik ben recentelijk voorgedragen als lijsttrekker voor de PvdA in Amersfoort. Ik ga dus door met de lokale politiek. Verder blijf ik actief om mensen in de Molukse gemeenschap te interesseren voor politiek. In maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraad. Juist in de gemeenten met een Molukse wijk is het van belang dat er ook Molukkers in de raad zitten. Laat niet anderen over je wijk beslissen, maar zorg dat je deelneemt. De gemeente gaat over zorg, werk, participatie, armoedebeleid  en nog veel meer. Zorg dat je zelf onderdeel uitmaakt van de besluitvorming!”Laatst bijgewerkt: 8 nov. 2017