10 november 2017

Het bestuur van Stichting Moluks Historisch Museum zoekt 4 nieuwe bestuursleden (M/V)


Stichting Moluks Historisch Museum (MHM) neemt een belangrijke plaats in als Kenniscentrum over de Molukse samenleving in Nederland. Het bestuur van de stichting bestaat thans uit drie onbezoldigde bestuursleden. Vanwege de vestiging van stg. MHM in de Sophiahof te Den Haag zoekt het bestuur vier nieuwe bestuursleden.
Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij belangstelling hebben voor cultuur en affiniteit hebben met de Molukse gemeenschap. Zij zijn bereid zich in te zetten voor het  goed functioneren van de organisatie en de continuïteit ervan. De bestuursleden zijn ondernemend, beschikken over een relevant netwerk en hebben aantoonbare affiniteit met kunst, cultuur of geschiedenis.

Als u meer informatie over de invulling van de functie en het tijdsbeslag wenst te ontvangen, kunt u een mail sturen naar info@museum-maluku.nl t.a.v. de heer G.C. Haulussy LL.M.

De inschrijving is gesloten.