Tentoonstelling Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950 : perspectieven op geweld


Het einde van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië is volgend jaar exact 70 jaar geleden. Dat mondde echter vervolgens uit in een nieuw gewelddadig conflict in de toenmalige kolonie van Nederland: Indonesische leiders onder leiding van Soekarno riepen de onafhankelijke Republik Indonesia uit. Nederland erkende deze onafhankelijkheid niet en daarmee begon een periode van aanhoudend geweld. Museum Bronbeek in Arnhem opent op 19 februari a.s. de tentoonstelling ‘Oorlog! Van Indië tot Indonesië 1945/1950’ waarin deze beladen periode in de Nederlandse geschiedenis wordt belicht.

In 1949 werd, na twee politionele acties, de strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië beslecht, gevolgd door de ontbinding van het KNIL, het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. De tentoonstelling ‘Oorlog!’ vertelt het complexe verhaal van die dekolonisatieoorlog en de positie van het KNIL daarin. Naast het feitenrelaas brengen persoonlijke verhalen de gebeurtenissen van toen dichterbij.

De periode 1945-1950 was er een van aanhoudend geweld tussen partijen die intern verdeeld waren. Een conflict dat ook de kenmerken van een burgeroorlog had, waarin Molukse KNIL- en Republikeinse militairen hun eigen familieleden bevochten. Maar waarin ook de Chinese gemeenschap niet veilig was. Nederlandse politici onderkenden de kracht van de nationalistische beweging niet en waren verdeeld over de toekomst van het oude Nederlands-Indië. De tentoonstelling laat ook zien hoe een generatie Nederlandse oorlogsvrijwilligers en dienstplichtige militairen naar Indië vertrok. Ze hadden toen het idee om de orde en rust in Indië te herstellen en om bedreigde burgers te beschermen. Het werd echter een ‘vechtmissie’ waarmee vooral de oude bestuurlijke verhoudingen van voor de Tweede Wereldoorlog hersteld moesten worden. 
 
(coll. MHM)

De expositie is samengesteld rond objecten uit de collectie van Museum Bronbeek en uit bruiklenen van het Rijksmuseum. Ook stichting Moluks Historisch Museum levert een bijdrage aan deze tentoonstelling. Voor bezoekers is een gratis informatieve tentoonstellingskrant beschikbaar. Natuurlijk met historische achtergronden maar ook met een overzicht van adressen voor mensen die op zoek zijn naar speciale details over de eigen familie: bijvoorbeeld het regiment van een familielid, waar diegene gelegerd was en welke taken deze had.

Looptijd expositie: 19 februari 2015 t/m 3 januari 2016.
Openingstijden: dagelijks behalve maandag 10.00 - 17.00 uur.
Adres: Museum Bronbeek, Velperweg 147, 6824 MB Arnhem.
Gratis toegang: Vrienden van Bronbeek, Veteranenpas, Defensiepas, Reservistenpas, Museumkaart.