Meldt u aan als Vriend


Kon u in de vorige Nieuwsbrief al digitaal kennismaken met onze Vriendenwerkgroep, tijdens de herdenking op 21 maart jl. in Museum De Delft in Rotterdam gingen de drie Vrienden direct aan de slag met het werven van nieuwe Vrienden onder de aanwezigen. Hieronder leest u hoe u zich kunt aanmelden.


Rocky Tuhuteru in gesprek met Stefan Leatemia. Rechts: de Vriendenwerkgroep: Anthony Latupeirissa, Leila Hamer en Stefan
 
In de reacties op de enquête die de Vriendenwerkgroep anderhalve maand geleden uitzette en in gesprekken tijdens de herdenking, kwam het woord ‘transparantie’ vaak voor. Nieuwe Vrienden vinden het belangrijk dat het Molukse erfgoed bewaard blijft en verwachten duidelijkheid over wat er met hun contributie en donaties gebeurt. De Vriendenwerkgroep en het bestuur van stg. MHM willen die duidelijkheid graag geven.

De jaarlijkse contributie bedraagt 25 euro. Met dat geld maakt u het mogelijk dat Stg. MHM haar functie als erfgoedorganisatie en Kenniscentrum kan blijven uitvoeren. Voor het beheer van de collecties maken we kosten zoals huur van een depot (9200,- per jaar), huur van kantoorruimte (ca. 8000,- p.j.) verzekeringen, licenties voor registratieprogramma’s (1625,- p.j.) en reiskosten van vrijwilligers die belangeloos 1 of 2 dagen per week werken aan collectieregistratie en digitalisering. Daarnaast 0,6 fte personeelskosten. Aan inkomsten staat er weinig tegenover. Belangstellenden die de collecties willen bekijken, kunnen gratis terecht op ons kantoor. Ook voor informatievragen via email en het raadplegen van de collecties op internet, vraagt stg. MHM geen tegenprestatie. Alleen verhuur van de mobiele tentoonstelling, publicatievergoedingen van beeldmateriaal en de verkoop van de oude winkelvoorraad leveren ca. 4000 euro p.j. op.

Met het organiseren van bijeenkomsten en herdenkingen is ca. 35.000 euro gemoeid. Ondanks het feit dat samenwerkingspartners hun zaal om niet ter beschikking stellen en sprekers tevreden zijn met enkel reiskosten en een bord lekker eten , zijn er uitgaven voor bijvoorbeeld artiesten en huur van apparatuur. Vorig jaar mocht stg. MHM zich wel verheugen in een bijdrage van het vfonds van 25.000 euro.

Het zal niemand niet verbazen dat elk jaar onder de streep een negatief bedrag staat. Tot nu toe kan stg. MHM deze kosten financieren uit de reserves (de opbrengst van het museumgebouw) maar deze slinken zienderogen.
We vertrouwen erop dat we met uw hulp vanaf nu het tij kunnen keren. Uw contributies en donaties worden apart geboekt in het boekhoudsysteem van stg. MHM. Zo kunnen we u voortaan eenvoudig een overzicht geven van de stand van zaken.

Hoe kan ik me aanmelden als Vriend?
U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@museum-maluku.nl. Vervolgens maakt u het door u gekozen bedrag (minimaal 25 euro) over naar de rekening van stg. MHM (NL50 INGB 0687360714) en ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding. Ook als u in het verleden Vriend was, vragen wij u om opnieuw alle gegevens in te vullen.

Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Meer informatie:
Jaarverslagen en jaarrekeningen
Fiscale aftrekbaarheid van uw donaties aan een ANBI


Verkoop tijdens Herdenking De Aankomst, 21 maart 2017 (foto's: Ating Ririassa)


Download het aanmeldingsformulier 
Laatst bijgewerkt: 5 april 2017