Word Vriend van Stichting Moluks Historisch Museum


Vindt u het belangrijk dat het Molukse culturele erfgoed toegankelijk is en bewaard blijft voor volgende generaties? Word dan Vriend van stichting Moluks Historisch Museum (stg. MHM). Met uw contributie maakt u het mogelijk dat stg. MHM haar collecties beheert en presenteert, activiteiten en herdenkingen organiseert en er zorg voor draagt dat de Molukse geschiedenis en cultuur zichtbaar zijn in de Nederlandse samenleving. De Vriendenwerkgroep van stichting Moluks Historisch Museum is daarom deze nieuwe Vriendencampagne gestart.

Download het aanmeldingsformulier 


Voor 25 euro bent u Vriend voor een heel jaar. Kiest u ervoor om meer te doneren, dan is dat natuurlijk welkom! Om kosten te besparen werkt stg. MHM niet met acceptgiro of automatische incasso. U dient de jaarlijkse contributie zelf over te maken. Het lidmaatschap geldt voor 1 kalenderjaar. U betaalt uw contributie bij aanvang en vervolgens per 1 januari van elk jaar.

Met uw Vriendenlidmaatschap verzekert u zich van:
•    Uitnodigingen voor Vriendenbijeenkomsten
•    Vooraankondigingen van overige bijeenkomsten georganiseerd door stg. MHM
•    De digitale Nieuwsbrief
•   Mogelijkheid om deel te nemen aan verrassingsacties (zoals het verloten van boeken)

Wilt u stichting MHM in natura steunen als sponsor door bijvoorbeeld een zaal of faciliteiten ter beschikking te stellen voor evenementen of producten te geven? Neem dan contact met ons op via info@museum-maluku.nl Wij gaan graag met u in gesprek om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.


Meer weten over vormen van doneren en fiscale aftrekbaarheid? Alle informatie vindt u hier


Alvast hartelijk dank!